OZNÁMENÍ - neděle 18. února, 1. neděle postní
Neděle 25. února je 2. neděle postní

• Dnešní sbírka je určena na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme. Pokud byste farnosti rádi přispěli a nemáte u sebe hotovost, můžete využít QR kód, který je umístěn na kasičkách v zadní části kostela. 

• Příští neděli 25. února by se po obou mších svatých mělo konat pravidelné farní kafe, tentokrát spojené s misijní nedělí naší farní charity. Prosíme o příspěvky chutné a pak i finanční, které půjdou na papežské misijní dílo. 

• V neděli 25. února odpoledne v 16:30 zveme děti a rodiče na faru na představení loutkového divadla. Na programu je Perníková chaloupka.

• V postním období se každý pátek od 17:15 koná v kostele sv. Václava pobožnost křížové cesty. Prosíme ty, kdo by byli ochotni některý pátek tuto pobožnost vést, aby se napsali do tabulky vzadu na stole.

Přípravy na biřmování začnou 17. března v 18 hodin v sále u sv. Václava. Biřmování bude týden po Letnicích, v neděli 26. května, přípravy skončí v červnu. Prosíme zájemce, aby se hlásili e-mailem na adresu farní kanceláře (kancelar@farnostvrsovice.cz). Bližší informace poskytne Lucie Tutrová, která má přípravy na starosti. 

• Na stole za lavicemi najdete vytištěné podklady pro první postní setkání modlitebních skupinek. Jedná se o zamyšlení nad dnešním úryvkem z evangelia. Texty si můžete stáhnout také z farního webu, najdete je pod tímto odkazem.

Z liturgického kalendáře:

Čtvrtek 22. února je svátek Stolce sv. Petra.

Přejeme všem požehnaný týden.


Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 11. února, 6. neděle v mezidobí
Neděle 18. února je 1. neděle postní