OZNÁMENÍ - neděle 19. února, 7. neděle v mezidobí
Neděle 26. února 1. neděle postní

• Tuto neděli probíhá Haléř sv. Petra, sbírka na dobročinnost Svatého otce.

• Po obou mších svatých dnes naše farní charita organizuje peněžní sbírku pro pomoc lidem postiženým ničivým zemětřesením v Turecku a Sýrii. Peníze můžete posílat i sami, viz plakátek na nástěnkách, na farním webu pod tímto odkazem i na facebookové stránce vršovické farní charity.

• Dnes odpoledne od 15:00 do 16:30 se uskuteční farní bruslení na zimním stadionu Hasa. Akci pořádá Pavel Kryl a je potřeba se na ni předem přihlásit. Vstupné: 90 Kč pro osoby starší 15 let, 40 Kč pro děti 5-14 let.  

• 22. února je Popeleční středa, den přísného půstu: dospělí křesťané, kteří nejsou nemocní, se mohou pouze jednou za den najíst do sytosti a postí se od masa. Mše sv. s udílením popelce bude u sv. Václava sloužena ve středu v 18 hodin.

• Srdečně zveme na Ekumenický popelec, který se bude konat ve čtvrtek 23. února v 18 hodin v kostele sv. Václava. Po bohoslužbě bude následovat přátelské setkání v sále.

• Počínaje pátkem 24. února se každý pátek v postní době bude konat u sv. Václava v 17:15 Křížová cesta. Vzadu v kostele je tabulka, prosíme, aby se do ní zapsali ti, kdo by byli ochotni pobožnost křížové cesty některý pátek vést. 

• V postním období se budou opět scházet modlitební skupinky. Materiály pro první setkání budou k dispozici příští neděli v kostele či na farním webu.

• Srdečně zveme děti na farní loutkové divadélko příští neděli (26.2.), na programu bude pohádka Sůl nad zlato.

• Farnost Lhotka pořádá pouť do Medjugorje (6.–12.5.) s duchovním doprovodem P. Stanisława Góry. Přihlásit se mohou i zájemci z naší farnosti. Informace a přihlášky u paní Olgy Polanské (olga.polanska@seznam.cz). 

• Na webu a nástěnkách je možné si přečíst jména kandidátů do pastorační rady. Blíže se budete moci s jednotlivými kandidáty seznámit v březnovém vydání časopisu Vinice, osobně se kandidáti představí v neděli 19.3. Volby budou 26.3.

Z liturgického kalendáře:  

22. února je Popeleční středa.

Přejeme všem požehnaný týden.Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 12. února, 6. neděle v mezidobí
Neděle 19. února 7. neděle v mezidobí