OZNÁMENÍ - neděle 20. března, 3. neděle postní
Pátek 25. 3. - Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ, neděle – 27. 3. - 4. neděle postní

• Dnešní sbírka je určena na provoz a potřeby naší farnosti, příští neděli bude sbírka na charitní činnost v arcidiecézi. Všem dárcům děkujeme.

• Prosíme o zprávy členům farní charity o ubytovávání ukrajinských běženců a potřebách pro ně. Pro tento účel můžete posílat peníze na účet naší farní charity s VS 2022 a 3. dubna bude organizována postní finanční sbírka farní charity. Ke stejnému účelu budou využity i peníze vybrané v rámci „postní almužny“. Děkujeme za materiální sbírku.

• Za lavicemi a na webu farnosti jsou k dispozici materiály pro druhé setkání postních modlitebních buněk.

Farní duchovní obnova se uskuteční v sobotu 26. března od 15 hodin v sále u sv. Václava. Povede ji P. Pavel Křížek.

• 27. 3. a 3. 4. proběhne po obou mších svatých charitativní bazárek jarního a letního dětského a mládežnického oblečení, knih, hraček, sportovního vybavení a podobně. Věci do bazaru přinášejte prosím v předstihu a nechávejte je pod křížem vlevo u zpovědnic.

• Příští neděli, 27. 3., budou naši loutkoherci hrát od 16.30 na faře Perníkovou chaloupku.

• V sobotu 2. dubna se po třech letech opět uskuteční Den seniorů a nemocných. Srdečně zveme: od 9.00 hodin bude mše svatá s udílením svátosti nemocných, předtím příležitost ke svátosti smíření. Těšíme se pak na besedu s Markétou Veselovskou, nemocniční kaplankou, psycholožkou, a výborné pohoštění díky Lukáši Borskému.

• V postní době bude každý pátek v kostele sv. Václava od 17.15 křížová cesta.

• Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny přede mší svatou u sv. Václava, v pátek během křížové cesty nebo po domluvě s knězem.

• V sobotu 9. 4. proběhne od 9.00 hodin předvelikonoční úklid našich kostelů.

• Zájemci o přijetí křtu a dalších svátostí se mohou hlásit u pana faráře Artura Matuszka. Tel: 607084855

Přejeme všem požehnaný týden. 

Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 13. března, 2. neděle postní
Sobota 19. 3. - Slavnost svatého Josefa, snoubence Panny Marie, neděle – 20. 3. - 3. neděle postní