OZNÁMENÍ - neděle 20. listopadu, slavnost Ježíše Krista Krále
Neděle 27. listopadu je 1. neděle adventní

• Dnešní sbírka a sbírka příští neděli je určena na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme.

• Dnešním dnem končí sbírka pro bližní bez domova.

• Srdečně zveme dnes odpoledne v 17 hodin na koncertní provedení Mozartova Requiem. Účinkovat budou Kladenský symfonický orchestr, Salvátorský sbor, Smíšený pěvecký sbor SUDOP a sólisté. Vstupné dobrovolné.

Pánský klub se bude konat v pátek 25. listopadu po mši svaté od 18 hodin. V organizované části večera promluví Štěpán Škoch o své zkušenosti z natáčení dokumentu v Nepálu.

• Příští neděle 27. listopadu je 1. neděle adventní a váže se k ní hned několik oznámení:

- Při obou dopoledních mších svatých budeme žehnat adventní věnce.

- Budete si moci odnést materiály pro první setkání adventních modlitebních skupinek.

- Před bohoslužbou pro rodiny s dětmi (od 9 h) proběhne další zkouška dětské scholy. Jsou zvány všechny děti, které by si chtěly zazpívat.

- Odpoledne v 16.30 zveme děti na faru na představení loutkového divadla Čert a Káča.

- V 18 hodin proběhne na Čechově náměstí slavností Rozsvěcení vánočního stromu Prahy 10. Při té příležitosti zazpívá sbor od sv. Václava pod vedením Olgy Polanské.

• Do příští neděle (27. 11.) je potřeba nahlásit děti na tradiční Mikulášskou besídku, která se bude konat v pondělí 5. prosince od 17 hodin v kostele sv. Mikuláše. Děti lze zapsat na papír vzadu na lavici, nebo e-mailem na adresu farní kanceláře (kancelar@farnostvrsovice.cz). Vstupné: 100 Kč za dítě.

• V sobotu 10. 12. odpoledne od 15 hodin se bude konat adventní duchovní obnova.

• Prosíme ty, kteří by chtěli dostávat e-mailem informace o farních akcích a farní časopis Vinice, aby se přihlásili k odběru těchto informačních e-mailů. Podrobný popis, jak se přihlásit, najdete na farním webu, případně si můžete vzít vzadu na lavici papír, kde je vše popsáno.

Z liturgického kalendáře:

Pondělí 21. listopadu: památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě.

Úterý 22. listopadu: památka sv. Cecílie, panny a mučednice.

Přejeme všem požehnaný týden.

Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 13. listopadu, 33. neděle v mezidobí
Neděle 20. listopadu je slavnost Ježíše Krista Krále