OZNÁMENÍ - neděle 21. listopadu - SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
Pondělí 22. 11. - Památka sv. Cecílie, panny a mučednice, středa 24. 11. – Památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze a druhů, mučedníků, neděle 28. 11. - 1. neděle adventní

• Dnes i příští neděli je sbírka určena na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!

• V neděli 5. 12. bude na konci mše v 10:30 MIKULÁŠSKÁ. Prosíme rodiče, aby nahlásili počty dětí, aby byl Mikuláš připraven.
Pište na adresu: jana.biskupova@farnostvrsovice.cz

• V novém roce začne v naší farnosti příprava na biřmování. Zájemci se mohou hlásit u pana faráře nebo na e-mail: jana.biskupova@farnostvrsovice.cz

• V pátek 26. 11. se od 19.30 hodin koná v novém kulturním centru VZLET koncert kapely Napořád

• Připomínáme rodičům malých dětí, že během mše svaté je přístupný ozvučený sál, kam mohou v případě potřeby s dětmi odejít.

• Zájemci o přijetí křtu a dalších svátostí se mohou hlásit u pana faráře Artura Matuszka. Tel: 60708485

Přejeme všem požehnaný týden.

Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 14. listopadu - 33. neděle v mezidobí
středa 17. 11. – Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice, neděle 21. 11. - SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE