OZNÁMENÍ - neděle 22. května, 6. neděle velikonoční
Neděle 29. května je 7. neděle velikonoční

• Dnešní sbírka je určena na pomoc pronásledovaným křesťanům. Všem dárcům děkujeme.

• V pátek 27. května večer se koná pánský klub. Sejdeme se u sv. Václava v 18 h na mši, poté se můžete těšit na tradiční ping-pong, kulečník a fotbálek. Místo besedy s hostem si budeme společně povídat mj. o formátu pánských klubů.  

• V sobotu 28. května proběhne farní výlet do Berouna a Zaječova. Dopoledne si můžete si vybrat, jestli navštívíte raději Koněpruské jeskyně, Berounský pivovar, nebo se jen projdete po Berouně. Poté se pěšky nebo autobusem přesuneme na poutní mši do Augustiniánského kláštera v Zaječově. Nakonec se můžete těšit na buřty, sýr, pivo i nealko. Bližší informace najdete na farním webu nebo u Vládi Jeništy (777565119, vladajen@gmail.com).

• Příští neděli 29. 5. před farním shromážděním budou hrát naši loutkoherci Ezopovy bajky od 16.30 na faře.

• V neděli 29. května od 18.00 v sále u sv. Václava se sejde farní shromáždění k personálnímu posílení farních aktivit. Prosíme, aby se zúčastnili ti, kteří mají aktivity na starosti, a také samozřejmě všichni farníci a farnice, kteří jsou ochotní přiložit ruku k dílu.

• V sobotu 4. června srdečně zveme na vigilii před slavností Seslání Ducha svatého. Vigilie se bude konat od 20 hodin v kostele sv. Mikuláše.

• Zveme rodiny, jednotlivce s dětmi i ostatní zájemce na Tělesnou obnovu, která se letos nově koná v areálu UK v Dobronicích. Příjezd je ve středu 22. června večer (event. 23. nebo 24. večer), ukončení akce v neděli 26. června odpoledne. Ve čtvrtek a v pátek lze vyjet na vodu, možnost pěšího nebo cyklovýletu, v sobotu sportování v táboře, mše sv., táborák, v neděli olympiáda pro děti. Více informací najdete na webu farnosti, kde se lze přihlašovat do 5. června.

• V termínu od 6. do 13. srpna se uskuteční letní zájezd farníků naší farnosti do církevního domu Velehrad ve St. Martinu in Gsies. Zájezd je vhodný i pro rodiny s dětmi. Prosíme zájemce, aby se přihlásili do konce května Olze Polanské (604208771, olga.polanska@seznam.cz), poté budou volná místa nabídnuta jiným farnostem.

• Farní tábor se bude konat v termínu 7.-14. srpna v Jesenici u Rakovníka, je určen pro děti od 7 do 14 let. S dotazy se můžete obrátit na Niki Hamplovou (739 592 298, nikcogh@gmail.com), která také do poloviny června přijímá přihlášky.

Z liturgického kalendáře:  

26. května slavíme Nanebevstoupení Páně (mše sv. v 8 h u sv. Mikuláše).

Přejeme všem požehnaný týden.
Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 15. května, 5. neděle velikonoční
Neděle 22. května je 6. neděle velikonoční