OZNÁMENÍ - neděle 23. dubna, 3. neděle velikonoční
Neděle 30. dubna je 4. neděle velikonoční

• Dnešní sbírka je určena do fondu sv. Vojtěcha na mzdovou podporu duchovních. Všem dárcům děkujeme. 

• V sobotu 29. dubna se uskuteční výlet pro seniory do Strahovského kláštera a Lorety. Kvůli organizačním důvodům jsme posunuli začátek: odjezd bude tramvají č. 22, která má být na Čechově náměstí už v 9:00. Je zajištěn společný oběd. Prosíme zájemce, aby se zapsali na arch vzadu za lavicemi.

• Příští neděli 30. dubna bude opět zkoušet dětská schola (od 9:30 v sále). Odpoledne v 16:30 pak zveme děti na faru na představení loutkového divadla Perníková chaloupka.

• 4. května po dlouhé době proběhne setkání seniorů, tradičně ve čtvrtek v 9 hodin ráno na faře, nově pod vedením Pavla Šacha. První setkání bude seznamovací, bude se plánovat program na další měsíce. Srdečně zveme!

• V neděli 28. května, na slavnost Seslání Ducha svatého, se bude konat Farní den. Bude sloužena jedna mše svatá od 10 hodin, poté se můžete těšit na společný oběd a veselení do odpoledních hodin. Pro děti se chystá představení loutkového divadla a další program.

• V sobotu 3. června pojedeme na farní výlet do Kostelce nad Černými lesy a do Kouřimi. Podrobný program se dozvíte na farním webu či u Vládi Jeništy, u kterého je již možné se přihlašovat.

• V termínu 16.–19. června se uskuteční Tělesná obnova, podrobnosti najdete na farním webu, kde bude také možné od května vyplnit přihlášku. Upozorňujeme, že oproti předchozím ročníkům obnova začne v pátek večer, sjezd řeky je plánován na pondělí.

• Zájemci o přijetí křtu a dalších svátostí se mohou hlásit u pana faráře Artura Matuszka (tel: 607 084 855).


Z liturgického kalendáře:

Úterý 25. dubna je svátek sv. Marka, evangelisty.

Sobota 29. dubna je svátek sv. Kateřiny Sienské, patronky Evropy.

 

Přejeme všem požehnaný týden.Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 16. dubna, 2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství)
Neděle 23. dubna je 3. neděle velikonoční