OZNÁMENÍ - neděle 23. října, 30. neděle v mezidobí
Neděle 30. října je 31. neděle v mezidobí

• Dnešní sbírka je určena na podporu misií. Sbírka příští neděli bude na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme.

• Ve středu 26. října večer se výjimečně nebude konat setkání s Biblí v ruce. Ve středu 2. listopadu bude setkání s Biblí v ruce vzhledem k předcházející bohoslužbě posunuto až na 19:30.

• Stále ještě jsou volná místa na letošní manželské setkání ve Štěkni, které se uskuteční od 26. do 30. října. Téma letošního ročníku zní: „Co to vlastně znamená mít druhého rád“. Zájemci se mohou hlásit Vláďovi Jeništovi (vladimir.jenista@farnostvrsovice.cz).

• V neděli 30. října v 16:30 zveme děti a rodiče na faru na představení loutkového divadélka. Na programu je pohádka O Honzíkovi a líném pantátovi.

• Do neděle 30. října je možné odevzdat jména zemřelých, za které se budeme modlit v úterý 1. listopadu v kostele sv. Mikuláše nebo ve středu 2. listopadu v kostele sv. Václava. Prosíme o zaslání jmen e-mailem na adresu farní kanceláře (kancelar@farnostvrsovice.cz), případně je možné jména vložit do košíčku v příslušném kostele.

• Pokud věřící z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v době od 2. do 8. listopadu, mohou získat plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé (tedy od 25. října), a to za splnění tří obvyklých podmínek (svátost smíření, sv. přijímaní, modlitba na úmysl svatého Otce).

Z liturgického kalendáře:  

Pátek 28. října je svátek Šimona a Judy, apoštolů

Přejeme všem požehnaný týden.Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 16. října, 29. neděle v mezidobí
Neděle 23. října je 30. neděle v mezidobí