OZNÁMENÍ - neděle 24. září, 25. neděle v mezidobí
Neděle 1. října je 26. neděle v mezidobí

• Dnes slavíme výročí vysvěcení kostela sv. Václava a při té příležitosti probíhá při obou dnešních bohoslužbách sbírka na opravu našich dvou zvonů, abychom tyto zvony mohli opět používat. Nutné opravy (nové ukotvení zvonů, nový pohon a výměna srdcí zvonů) mají stát celkem asi 250 000 Kč, ale většinu částky již máme zajištěnu od dárce, zbývá vybrat 50 000 Kč. Kromě dnešní sbírky je možné na zvony přispět také převodem na účet farnosti: 280828389/0800 (do poznámky „zvony“, případně variabilní symbol 911300). Všem dárcům děkujeme.

• Po obou dnešních bohoslužbách se dnes koná Manželský koláč na podporu manželského setkání ve Štěkni a dalších farních aktivit pro rodiny. Jedná se o nabídku dobrot a kávy za jakýkoliv finanční příspěvek.  

• Ve středu 27. září bude od 17 hodin v kostele sv. Mikuláše sloužena mše svatá k výročí vysvěcení tohoto kostela. Přibližně v 18 hodin vyjde od kostela sv. Mikuláše Svatováclavský průvod se sv. Václavem na koni a zamíří k našemu většímu kostelu, kde bude připraven krátký tematický program a stánek, kde bude možné zakoupit si drobné občerstvení. Kostel sv. Václava bude otevřený, aby si jej zájemci mohli prohlédnout. V tento den nebude sloužena obvyklá středeční mše od 18 h u sv. Václava.

• Ve čtvrtek 28. září se v kostele sv. Václava uskuteční Svatováclavská poutní mše od 9:30. Pokud by se našli dobrovolníci, kteří by mohli po bohoslužbě připravit farní kafe, bylo by to vítáno. Vzadu na lavici leží papír, na který se případně můžete zapsat. V tento den odpadá obvyklá ranní mše u sv. Mikuláše.

• Ve čtvrtek 5. října se v 9 hodin poprvé od prázdnin sejde Klub seniorů, výjimečně se bude konat v sále u sv. Václava. 

• Dnes je poslední den, kdy je možné se Ele nebo Pavlovi Krylovým (pavel.kryl@farnostvrsovice.cz) přihlásit na víkendovku mládeže, která proběhne v termínu od 6. do 8. října.

• Letošní manželské setkání ve Štěkni (25.–29. října) je sice již zaplněné, ale ještě se mohou u Vládi Jeništy (vladimir.jenista@farnostvrsovice.cz) hlásit náhradníci, šance na účast je kvůli nemocem vysoká. 

• Dnes vychází říjnové číslo farního časopisu Vinice. Najdete ho vytištěný vzadu v kostele, na webu farnosti, nebo vám přijde e-mailem v rámci farních novinek.    

Z liturgického kalendáře:

Čtvrtek 28. září je svátek sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa.

Přejeme všem požehnaný týden.


Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 17. září, 24. neděle v mezidobí
Neděle 24. září je 25. neděle v mezidobí