OZNÁMENÍ - neděle 27. března, 4. neděle postní
Neděle - 3. 4. je 5. neděle postní

• Dnešní sbírka je určena na charitní činnost v arcidiecézi, příští neděli bude sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme.

• Prosíme o zprávy členům farní charity o ubytovávání ukrajinských běženců a potřebách pro ně. Pro tento účel můžete posílat peníze na účet naší farní charity s VS 2022 a 3. dubna bude organizována postní finanční sbírka farní charity. Ke stejnému účelu budou využity i peníze vybrané v rámci „postní almužny“.

• Za lavicemi a na webu farnosti jsou k dispozici materiály pro druhé setkání postních modlitebních buněk.

• Ve středu 30. 3. v 18. 00 se v Husově sboru na Moskevské koná benefiční koncert pro Ukrajinu.

• Dnes a příští neděli proběhne po obou mších svatých charitativní bazárek jarního a letního dětského a mládežnického oblečení, knih, hraček, sportovního vybavení a podobně. Věci do bazaru přinášejte prosím v předstihu a nechávejte je pod křížem vlevo u zpovědnic.

• Dnes budou naši loutkoherci hrát od 16.30 na faře Perníkovou chaloupku.

• V sobotu 2. dubna se po třech letech opět uskuteční Den seniorů a nemocných. Srdečně zveme: od 9.00 hodin bude mše svatá s udílením svátosti nemocných, předtím příležitost ke svátosti smíření. Těšíme se pak na besedu s Markétou Veselovskou, nemocniční kaplankou, psycholožkou, a výborné pohoštění díky Lukáši Borskému.

• V postní době bude každý pátek v kostele sv. Václava od 17.15 křížová cesta.

Setkání seniorů se bude konat na faře ve čtvrtek 7. 4. po ranní mši svaté u sv. Mikuláše, přibližně v 9 hodin. Téma setkání: Připomeneme si našeho dlouholetého faráře P.Jiřího Hájka. Byl určitou dobu sekretářem Otce biskupa Františka Tomáška, který jej vyslal do naší farnosti v době Pražského jara 1968. Otec Jiří zde byl do roku 1985. V měsíci dubnu bude výročí jeho narození. Dva dny nato je svátek jeho křestního patrona sv.Jiří. Všichni senioři jsou srdečně zváni.

• Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny přede mší svatou u sv. Václava, v pátek během křížové cesty nebo po domluvě s knězem.

• V sobotu 9. 4. proběhne od 9.00 hodin předvelikonoční úklid našich kostelů.

• Zájemci o přijetí křtu a dalších svátostí se mohou hlásit u pana faráře Artura Matuszka. Tel: 607084855

Přejeme všem požehnaný týden. 

Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 20. března, 3. neděle postní
Pátek 25. 3. - Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ, neděle – 27. 3. - 4. neděle postní