OZNÁMENÍ - neděle 28. března - Květná neděle
• Dnešní sbírka je na provoz a potřeby naší farnosti. Na Velký pátek proběhne sbírka Arcibiskupství na Svatou zemi. Všem dárcům děkujeme!
   
• Děkujeme za laskavé dárky – dobroty, obrázky, písemná poděkování a přání – zdravotníkům do Vinohradské nemocnice. První várka byla ve středu úspěšně předána. Druhou várku předáme na druhé Covidové oddělení v nadcházejícím týdnu.
   
• Děkujeme za hotovostní peněžní sbírku minulou neděli. Na lidi ve velké finanční tísni jsme po obou mších sv. dostali 13.875 Kč. Bezhotovostní sbírka na účet farní charity pokračuje do konce dubna.
Č.Ú.: 3400038319/0800, VS: 20.
   
• Děkujeme všem, kteří pomáhali při včerejším úklidu kostela.
   
• V úterý od 16 do 17 hodin bude u sv. Václava příležitost k svátosti smíření pro děti a mládež.
   
• Na Zelený čtvrtek 1. 4.  bude mše sv. v 17 hod. (přednostně pro rodiny s dětmi a seniory) a pak znovu mše sv. v 19 hod. (tato bude též streamovaná online).
   
• Na Velký pátek 2. 4 bude otevřený kostel od 15 hod. (možnost individuální modlitby křížové cesty). Vzhledem ke dvěma termínům velkopáteční liturgie a snaze o rovnoměrné rozdělení účastníků se společná modlitba křížové cesty na Velký pátek nekoná. Velkopáteční obřady budou od 17 hod. (též streamované online) a pak znovu od 19 hod.
   
• Na Bílou sobotu 3. 4. bude otevřený kostel od 10 do 12 hod. (k soukromé modlitbě a uctění kříže). Velikonoční vigilie začne od 19 hod. (vigilie bude též streamovaná online)
   
• Na Hod Boží velikonoční (Zmrtvýchvstání Páně) 4. 4. bude mše sv. v 8.30 hod. a v 10.30 hod. (bude též streamovaná online).
   
• Aby nedošlo k překročení povoleného počtu návštěvníků kostela, je možné zvážit, kterou z víkendových bohoslužeb navštívit.
   
• Na velikonoční pondělí 5. 4. bude mše sv. v 8.30 hod. u sv. Václava.
   
• Termín farního tábora bude od 15 do 22 srpna a pojedeme do Čechtic. Hlásit se je možno přes farní web, nebo přímo hlavní vedoucí, Nicole Hamplové.

 
     Přejeme všem požehnané Velikonoce!
Archiv
Výzva biskupů ke sčítání lidu 2021
V České republice začne 27. března 2021 sčítání lidu, které se naposledy konalo v roce 2011. Biskupové Čech, Moravy a Slezska při této příležitosti vydávají společnou výzvu pro věřící.