Nedělní eucharistie pro rodiny s dětmi

 

Odoo • obrázek s popisem
 

OZNÁMENÍ - neděle 28. března - Květná neděle

• Dnešní sbírka je na provoz a potřeby naší farnosti. Na Velký pátek proběhne sbírka Arcibiskupství na Svatou zemi. Všem dárcům děkujeme!
   
• Děkujeme za laskavé dárky – dobroty, obrázky, písemná poděkování a přání – zdravotníkům do Vinohradské nemocnice. První várka byla ve středu úspěšně předána. Druhou várku předáme na druhé Covidové oddělení v nadcházejícím týdnu.
   
• Děkujeme za hotovostní peněžní sbírku minulou neděli. Na lidi ve velké finanční tísni jsme po obou mších sv. dostali 13.875 Kč. Bezhotovostní sbírka na účet farní charity pokračuje do konce dubna.
Č.Ú.: 3400038319/0800, VS: 20.
   
• Děkujeme všem, kteří pomáhali při včerejším úklidu kostela.
   
• V úterý od 16 do 17 hodin bude u sv. Václava příležitost k svátosti smíření pro děti a mládež.
   
• Na Zelený čtvrtek 1. 4.  bude mše sv. v 17 hod. (přednostně pro rodiny s dětmi a seniory) a pak znovu mše sv. v 19 hod. (tato bude též streamovaná online).
   
• Na Velký pátek 2. 4 bude otevřený kostel od 15 hod. (možnost individuální modlitby křížové cesty). Vzhledem ke dvěma termínům velkopáteční liturgie a snaze o rovnoměrné rozdělení účastníků se společná modlitba křížové cesty na Velký pátek nekoná. Velkopáteční obřady budou od 17 hod. (též streamované online) a pak znovu od 19 hod.
   
• Na Bílou sobotu 3. 4. bude otevřený kostel od 10 do 12 hod. (k soukromé modlitbě a uctění kříže). Velikonoční vigilie začne od 19 hod. (vigilie bude též streamovaná online)
   
• Na Hod Boží velikonoční (Zmrtvýchvstání Páně) 4. 4. bude mše sv. v 8.30 hod. a v 10.30 hod. (bude též streamovaná online).
   
• Aby nedošlo k překročení povoleného počtu návštěvníků kostela, je možné zvážit, kterou z víkendových bohoslužeb navštívit.
   
• Na velikonoční pondělí 5. 4. bude mše sv. v 8.30 hod. u sv. Václava.
   
• Termín farního tábora bude od 15 do 22 srpna a pojedeme do Čechtic. Hlásit se je možno přes farní web, nebo přímo hlavní vedoucí, Nicole Hamplové.

 
     Přejeme všem požehnané Velikonoce!
datum & Čas
neděle

28. března 2021

10:30 11:30 Europe/Prague
Místo

kostel sv. Václava

Nedělní eucharistie pro rodiny s dětmi (2021-03-28)

Farnost Vršovice, kostel sv. Václava

Nám. Svatopluka Čecha
Praha 10 10100
Česká republika
--Farnost Vršovice, kostel sv. Václava--
Zobrazit navigaci
SDÍLET

Zjistěte, co lidé vidí a co říkají na tuto událost, a připojte se ke konverzaci.