OZNÁMENÍ - neděle 29. května, Slavnost Nanebevstoupení Páně
Neděle 5. června je slavnost Seslání Ducha svatého

• Dnešní sbírka je určena na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme.
• O víkendu se konal pánský klub a farní výlet. Moc děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě těchto dvou farních akcí.
• Dnes odpoledne od 16.30 budou naši loutkoherci hrát na faře Ezopovy bajky.
• Dnes večer zveme všechny farníky na farní shromáždění k personálnímu posílení farních aktivit. Shromáždění začne v 18 hodin v sále u svatého Václava. Prosíme, aby se zúčastnili ti, kteří mají na starosti jednotlivé farní aktivity, a také samozřejmě všichni farníci a farnice, kteří jsou ochotní přiložit ruku k dílu.
• Setkání seniorů se bude konat na faře, ve čtvrtek 2. června, po ranní mši svaté, tj. asi v 9 hodin. Hovořit bude paní Beránková, která pracovala řadu let v Národním archivu České republiky (poblíž stanice metra Hradčanská). Promluví na téma: Práce v Národním archivu. Srdečně zveme na setkání, přijďte si poslechnout něco víc o této důležité instituci.
• Vigilie před slavností Seslání Ducha svatého (s obnovou biřmovacích závazků) se bude konat v sobotu 4. června od 20 hodin v kostele sv. Mikuláše.
• Zveme rodiny, jednotlivce s dětmi i ostatní zájemce na Tělesnou obnovu, která se letos nově koná v areálu UK v Dobronicích. Příjezd je ve středu 22. června večer (event. 23. nebo 24. večer), ukončení akce v neděli 26. června odpoledne. Ve čtvrtek a v pátek lze vyjet na vodu, možnost pěšího nebo cyklovýletu, v sobotu sportování v táboře, mše sv., táborák, v neděli olympiáda pro děti. Více informací najdete na webu farnosti, kde se lze přihlašovat do 5. června.
• V termínu od 6. do 13. srpna se uskuteční letní zájezd farníků naší farnosti do Dolomit, konkrétně do církevního domu Velehrad. Zájezd je vhodný i pro rodiny s dětmi. Prosíme zájemce, aby se přihlásili do konce května Olze Polanské (604208771, olga.polanska@seznam.cz), poté budou volná místa nabídnuta jiným farnostem.
Farní tábor se bude konat v termínu 7.-14. srpna v Jesenici u Rakovníka, je určen pro děti od 7 do 14 let. S dotazy se můžete obrátit na Niki Hamplovou (739 592 298, nikcogh@gmail.com), která také do poloviny června přijímá přihlášky.

Z liturgického kalendáře:
    Úterý 31. května je svátek Navštívení Panny Marie.
 

Přejeme všem požehnaný týden.


Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 22. května, 6. neděle velikonoční
Neděle 29. května je 7. neděle velikonoční