OZNÁMENÍ - neděle 3. dubna, 5. neděle postní
Neděle - 10. 4. je Květná neděle

• Dnešní sbírka i sbírka příští neděli je určena na provoz a potřeby naší farnosti. Dnes můžete po mši svaté přispět na postní finanční sbírku farní charity na pomoc ukrajinským běžencům. Pro tento účel můžete posílat peníze na účet naší farní charity s VS 2022. Ke stejnému účelu budou využity i peníze vybrané v rámci „postní almužny“. Všem dárcům děkujeme.

• Za lavicemi a na webu farnosti jsou k dispozici materiály pro třetí setkání postních modlitebních buněk. 

• Dnes končí charitativní bazárek jarního a letního dětského a mládežnického oblečení, knih, hraček a sportovního vybavení.

• Včera se uskutečnil Den seniorů a nemocných. Srdečně děkujeme všem, kteří se na této akci podíleli.  

• Setkání seniorů se bude konat na faře ve čtvrtek 7. 4. po ranní mši svaté u sv. Mikuláše, přibližně v 9 hodin. Téma setkání: Připomeneme si našeho dlouholetého faráře P. Jiřího Hájka. Byl určitou dobu sekretářem Otce biskupa Františka Tomáška, který jej vyslal do naší farnosti v době Pražského jara 1968. Otec Jiří zde byl do roku 1985. V měsíci dubnu bude výročí jeho narození. Dva dny nato je svátek jeho křestního patrona sv.Jiří. Všichni senioři jsou srdečně zváni.

• V sobotu 9. 4. proběhne od 9.00 hodin předvelikonoční úklid našich kostelů. Všichni jsou srdečně zváni.

• Srdečně zveme na duchovní koncert, který se uskuteční na Květnou neděli  10. 4. od 18.30 hodin u sv. Václava. Zazní Stabat Mater od Jakuba Jana Ryby.  Vstupné dobrovolné. 

• Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny přede mší svatou u sv. Václava, v pátek během křížové cesty nebo po domluvě s knězem.

• V úterý 12. 4. budou u sv. Václava od 16.00 do 18.30 hodin zpovídat dva kněží.

• V postní době bude každý pátek v kostele sv. Václava od 17.15 křížová cesta.

Přehled velikonočních bohoslužeb najdete na nástěnkách, na webu a ve Vinici. 

• Zájemci o přijetí křtu a dalších svátostí se mohou hlásit u pana faráře Artura Matuszka. Tel: 607084855 

Přejeme všem požehnaný týden.  

Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 27. března, 4. neděle postní
Neděle - 3. 4. je 5. neděle postní