OZNÁMENÍ - neděle 30. ledna, 4. neděle v mezidobí
Pondělí 31. 1. – Památka sv. Jana Boska, středa 2. 2. - Svátek Uvedení Páně do chrámu sobota 5. 2. - Památka sv. Agáty, neděle 6. 2. - 5. neděle v mezidobí

• Dnešní i příští je sbírka určena na provoz a potřeby naší farnosti, dnes bude po mši svaté možno přispět na biblické dílo v rámci neděle Božího slova. Všem dárcům děkujeme!

• Prosíme všechny dárce, kteří přispívají finančními dary na provoz aby si vyzvedli potvrzení o poskytnutém daru.

• Dnes budou hrát naši loutkoherci pro děti na faře od 16.30 hodin pohádku Zkamenělý rytíř.

• Ve středu 2. února je Svátek Uvedení Páně do chrámu. Mše svatá s žehnáním svící bude v 18. 00 hodin u sv. Václava.

• Srdečně zveme na setkávání Mariiny legie každé úterý v 19.00 hodin na faře.

• Setkání seniorů se bude konat ve čtvrtek 3. února, po ranní mši svaté. Sejdeme se na faře, asi v 9 hodin. Paní Alena Štindlová bude vzpomínat na působení - spolu s manželem - v českých diplomatických službách na Ukrajině. Srdečně zveme na toto zajímavé vystoupení.

• Zveme vás na hokej na Stadionu Hasa, který je předběžně vyjednaný na 12.2.2022 od 14:30 do 15:50 hodin.

• V neděli 9. ledna proběhlo první letošní setkání v rámci farní etapy církevní synody. Shromážděné podněty si můžete přečíst na farním webu, případně si vzít vytištěné vzadu v kostele.

• V sobotu 26.2. se uskuteční na stadionu Hasa farní bruslení, registrace na událost probíhá přes pavel.kryl@farnostvrsovice.cz  Děti do 4 let zdarma, od 5 do 14 včetně za 30,- Kč a ostatní za 60,- Kč. Zváni jsou všichni farníci i jejich přátelé!

• Pokud epidemiologická situace dovolí, sejdeme se 25. 2. 2022 v 19. 00 hodin v novém kulturním centru Vzlet v Holandské ulici 1 na Šarmantním a elegantním kloboukovém večeru. Rezervovat si místa lze už nyní telefonicky nebo osobně u Vládi Jeništy.

• Zájemci o přijetí křtu a dalších svátostí se mohou hlásit u pana faráře Artura Matuszka. Tel: 607084855

Přejeme všem požehnaný týden.

Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 23. ledna, 3. neděle v mezidobí
Pondělí 24. 1. – Památka sv. Františka Saleského, úterý 25. 1. - Svátek Obrácení sv. Pavla, středa 26. 1. - Památka sv. Timoteje a Tita,pátek 28. 1. - Památka sv. Tomáše Akvinského, neděle 30. 1. - 4. neděle v mezidobí