OZNÁMENÍ - neděle 30. října, 31. neděle v mezidobí
Neděle 6. listopadu je 32. neděle v mezidobí

• Dnešní sbírka je určena na provoz a potřeby naší farnosti. Příští neděli se bude konat listopadová sbírka na charitní činnost v arcidiecézi. Všem dárcům děkujeme.

• Dnes odpoledne zveme děti a rodiče na faru na představení loutkového divadélka. Na programu je pohádka O Honzíkovi a líném pantátovi, představení začne v 16:30.

• V úterý 1. listopadu budeme slavit slavnost Všech svatých, ve středu 2. listopadu bude Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Po oba dny bude možné při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svátost smíření, sv. přijímaní, modlitba na úmysl svatého Otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry. V úterý bude mše svatá sloužena v 18 hodin u sv. Mikuláše, ve středu v 18 hodin u sv. Václava.

• V týdnu od 1. do 8. listopadu je možné získat denně plnomocné odpustky pro duše v očistci po splnění tří obvyklých podmínek (svátost smíření, sv. přijímaní, modlitba na úmysl svatého Otce), navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé.

• Ve středu 2. listopadu bude při mši od 18 hodin provedeno Říhovského Rekviem.

• Ve středu 2. listopadu bude setkání s Biblí v ruce vzhledem k předchozí bohoslužbě posunuto až na 19:30.

• Od 6. do 20. listopadu se bude konat sbírka pro bezdomovce. Bližší informace poskytne paní Hana Rechnerová (charita@farnostvrsovice.cz). 

• 12. listopadu srdečně zveme do kostela sv. Vojtěcha v Dejvicích na ekumenické setkání Večer důvěry se Slavností světla (se zpěvy z Taizé).

Z liturgického kalendáře:  

Úterý 1. listopadu je slavnost Všech svatých.

Středa 2. listopadu je Vzpomínka na všechny věrné zemřelé.

Pátek 4. listopadu je památka sv. Karla Boromejského, biskupa.

Přejeme všem požehnaný týden.


Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 23. října, 30. neděle v mezidobí
Neděle 30. října je 31. neděle v mezidobí