OZNÁMENÍ - neděle 5. června, Slavnost Seslání Ducha svatého
Neděle 12. června je slavnost Nejsvětější trojice

• Dnešní sbírka je určena na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme.

• V úterý 7. června večer se na faře sejde ekonomická rada farnosti.

• Ve čtvrtek 9. června od 18 hodin proběhne ekumenická bohoslužba ve Vršovickém sboru Českobratrské církve evangelické na adrese Tulská 14.

• V pátek 10. června se koná Noc kostelů, program u svatého Václava i svatého Mikuláše začne v 18 hodin. Více informací najdete na farním webu nebo na stránkách www.nockostelu.cz. Všichni jste srdečně zváni.

• V sobotu 25. června se bude konat Svatoprokopská pěší pouť z Chotouně do Sázavy. Zahájena bude v 7.30 v kostele sv. Prokopa v Chotouni, zakončena bude v 18 hodin poutní mší svatou v Sázavském klášteře.

• Zveme rodiny, jednotlivce s dětmi i ostatní zájemce na Tělesnou obnovu do areálu UK v Dobronicích. Příjezd je ve středu 22. června večer (event. 23. nebo 24. večer), ukončení akce v neděli 26. června odpoledne. Ve čtvrtek a v pátek lze vyjet na vodu, možnost pěšího nebo cyklovýletu, v sobotu sportování v táboře, mše sv., táborák, v neděli olympiáda pro děti. Více informací najdete na webu farnosti. Dnes je poslední den, kdy se lze přihlásit.

• V termínu od 6. do 13. srpna se uskuteční letní zájezd do Dolomit, konkrétně do církevního domu Velehrad. Zájezd je vhodný i pro rodiny s dětmi. Prosíme zájemce, aby se co nejdříve přihlásili Olze Polanské (604208771, olga.polanska@seznam.cz).

Farní tábor se bude konat v termínu 7.-14. srpna v Jesenici u Rakovníka, je určen pro děti od 7 do 14 let. Kapacita je již naplněna, ale ještě je možné hlásit náhradníky, obvykle se na ně dostane. Pro bližší informace se můžete obrátit na Niki Hamplovou (739 592 298, nikcogh@gmail.com).

• V termínu 2.-4. září chystáme opět farní vodu pro mládež od 12 do cca 16 let. Akce je vhodná pro ty, kdo na vodě nikdy nebyli, i pro zdatné vodáky. Pojedeme s největší pravděpodobností tok Ploučnice v úseku Stráž pod Ralskem – Vlčí důl. Bližší informace najdete ve Vinici, na webu, případně se můžete obrátit na organizátory Vojtu Tutra (vojtech.tutr@seznam.cz) nebo Pavla Kryla (pavel@kryl.eu).

Přejeme všem požehnaný týden.



Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 29. května, Slavnost Nanebevstoupení Páně
Neděle 5. června je slavnost Seslání Ducha svatého