OZNÁMENÍ - neděle 8. ledna, Svátek Křtu Páně
Neděle 15. ledna 2. neděle v mezidobí

• Do pondělí 9. ledna probíhá v naší farnosti Tříkrálová sbírka. Děkujeme všem, kdo na tuto sbírku přispívají.

• Dnes vychází lednové číslo časopisu Vinice, výtisky jsou k dispozici vzadu v kostele. Zároveň připomínáme těm, kdo by chtěli dostávat Vinici elektronicky, že je potřeba se přihlásit k odběru farních novinek (podrobný postup najdete např. na farním webu pod tímto odkazem). Pokud by někdo měl problém se k odběru přihlásit, může kontaktovat Pavla Kryla (pavel.kryl@farnostvrsovice.cz), případně farní kancelář. Rádi s přihlášením pomůžeme.

• V pátek 20. ledna se od 19 hodin uskuteční Společenský večer v KC Vzlet s názvem „Protřepat, nemíchat“. Vstupenky lze koupit v kostele za zvýhodněnou cenu, na místě určitě nebudou levnější. Zájemci o předtančení se můžou hlásit u V. Jeništy. Letos budeme, stejně jako loni, potřebovat pomoc před, při i po skončení večera. Bližší informace u V. Jeništy.

• Zveme zájemce o křest a jiné svátosti, aby se obrátili na pana faráře Artura Matuszka (farar@farnostvrsovice.cz, tel 607 084 855).

Přejeme všem požehnaný týden.

Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 1. ledna, Slavnost Matky Boží, Panny Marie
Neděle 8. ledna je slavnost Křtu Páně