Farní charita

 

12 Články
akce pro mládež × facha × maminky s dětmi × Nedělní oznámení × náboženství × pastorační rada × slavnost × sv. Mikuláš × teologické texty × tvoření × zamyšlení ×Život farnosti

Zde najdete texty nedělních oznámení, různé příspěvky a úvahy farníků, záznamy z farních akcí a katechetické materiály.

Možnost přispívat je otevřena širokému okruhu přátel farnosti. Obsah blogových příspěvků nevyjadřuje nutně oficiální stanoviska Farnosti Vršovice. 

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ
Archiv