Synodální setkání

Zváni jsou všichni, kdo chtějí hledat způsoby, jak naše společenství rozvíjet ve smyslu sdílení našich názorů, radosti i potřeb, ochoty podílet se na farních aktivitách apod. Podněty k setkání směřujete na Mílu Müllera ml. (732736728, mila.muller@centrum.cz)


OZNÁMENÍ - neděle 9. ledna, Svátek KŘTU PÁNĚ

• Dnes i příští neděli je sbírka určena na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!

•  Prosíme všechny dárce, kteří přispívají finančními dary na provoz a potřeby farnosti, aby na email účetní yvonanovakova@email.cz sdělili případné změny v adrese nebo jména dárce (popř. firmu) Podle toho budou vystavena potvrzení o poskytnutém daru. Nováková Ivona, účetní farnosti.

• Do 3králové sbírky lze přispívat do 31. 1. 2022 bezhotovostně. Č. účtu, QR kód a VS naší farní charity je na stránkách farnosti, nástěnkách a stolku za lavicemi.

• Dnes se od 18 hodin uskuteční v sále u sv. Václava první synodální setkání v naší farnosti. Zváni jsou všichni, kdo chtějí hledat způsoby, jak naše společenství rozvíjet ve smyslu sdílení našich názorů, radosti i potřeb, ochoty podílet se na farních aktivitách apod. Ve shodě se papežovou výzvou zvláště zveme mladé lidi a také ty, kdo se ocitli na okraji církevního společenství, např. z nějakého důvodu přestali chodit do kostela. Pokud někoho takového znáte, můžete mu toto pozvání vyřídit. Podněty k setkání směřujete na Mílu Müllera ml. (732736728, mila.muller@centrum.cz)

• Připomínáme rodičům malých dětí, že během mše svaté je přístupný ozvučený sál, kam mohou v případě potřeby s dětmi odejít.

• V novém roce začne v naší farnosti příprava na biřmování. Zájemci se mohou hlásit u pana faráře nebo na e-mail: kancelar@farnostvrsovice.cz

• Zájemci o přijetí křtu a dalších svátostí se mohou hlásit u pana faráře Artura Matuszka. Tel: 607084855

Přejeme všem požehnaný týden.

datum & Čas
neděle

9. ledna 2022

18:00 20:00 Europe/Prague
Místo

sál u sv. Václava

Synodální setkání (2022-01-09)

Farnost Vršovice, sál u sv. Václava

nám. Svatopluka Čecha
Praha 10 10100
Česká republika
--Farnost Vršovice, sál u sv. Václava--
Zobrazit navigaci
SDÍLET

Zjistěte, co lidé vidí a co říkají na tuto událost, a připojte se ke konverzaci.