Srdečně zveme na zahájení malé retrospektivní výstavy našeho dlouholetého farníka,
fotografa Jiřího Škocha.

Jiří se narodil 24. dubna 1938 v Písku. Po ukončení obecné školy a měštanky nastoupil v roce 1953 ke studiu fotografie na Průmyslové škole grafické v Praze u profesora Rudolfa Skopce, které ukončil v roce 1957.

Po ukončení studia a absolvování vojenské služby v roce 1959 začíná pracovat jako fotograf v Archeologickém ústavu Československé akademie věd v Praze. Spolupracuje s Československým spisovatelem a s edicí Klub přátel poezie.

V roce 1962 má první autorskou výstavu v Písku. V roce 1963 se setkává s grafikem a básníkem Bohuslavem Reynkem, začátek dlouholetého přátelství. Od roku 1964 pracuje jako nezávislý výtvarný fotograf, první fotomontáže a začátek cyklu ,,Pohádky”.

V roce 1965 odjíždí na pozvání archeologa profesora Wolfganga Dehna do západního Německa kde se seznamuje s Otto Steinertem, který mu zajišt’uje měsíční studijní pobyt ve Volkwangschule Essen.

Od roku 1967 až 1973 vyučuje fotografii na Střední filmové škole v Čimelicích a studuje sociologii kultury na Filosofické fakultě UK V Praze.

V letech 1967 až 1975 vytváří cyklus fotomontáží Petrkov Bohuslava Reynka. V roce 1970 se žení. Za urážku socialismu ve fotografické ročence je odsouzen na 4 měsíce podmíněně. V letech 1971 až 1973 připravuje diplomovou práci na téma ,,Výzkum fotografických autorů” a od roku 1973 až do roku 1991 vyučuje fotografii na Účňovské škole, později na Středním odborném učilišti v Praze.

Od roku 1991 pracuje jako sociolog v Československé
televizi. V roce 2001 mu byl ze zdravotních důvodů implantován kardiostimulátor a v roce 2003 mu byla zavedena další elektroda do levé srdeční komory.

V roce 2004 odchází do důchodu a vrací se do Písku, do rodného domu ,,U Škochu”, kde žije jako šťastný a spokojený důchodce.
V roce 2008 natočil režiser Petr Skala o jeho životě a díle krátký film.