OZNÁMENÍ - neděle 23. ledna, 3. neděle v mezidobí
Pondělí 24. 1. – Památka sv. Františka Saleského, úterý 25. 1. - Svátek Obrácení sv. Pavla, středa 26. 1. - Památka sv. Timoteje a Tita,pátek 28. 1. - Památka sv. Tomáše Akvinského, neděle 30. 1. - 4. neděle v mezidobí

• Dnešní i příští je sbírka určena na provoz a potřeby naší farnosti, dnes bude po mši svaté možno přispět na biblické dílo v rámci neděle Božího slova. Všem dárcům děkujeme!

•  Prosíme všechny dárce, kteří přispívají finančními dary na provoz a potřeby farnosti, aby na email účetní yvonanovakova@email.cz sdělili případné změny v adrese nebo jména dárce (popř. firmu) Podle toho budou vystavena potvrzení o poskytnutém daru. Nováková Ivona, účetní farnosti.

• Prosíme o pomoc při úklidu vánočních stromků, který proběhne v sobotu 29. ledna od 10 hodin.

• Příští neděli 30. 1. budou hrát naši loutkoherci pro děti na faře od 16.30 hodin pohádku Zkamenělý rytíř.

• Do 3králové sbírky lze přispívat do 31. 1. 2022 bezhotovostně. Č. účtu, QR kód a VS naší farní charity je na stránkách farnosti, nástěnkách a stolku za lavicemi.

• V neděli 9. ledna proběhlo první letošní setkání v rámci farní etapy církevní synody. Shromážděné podněty si můžete přečíst na farním webu, případně si vzít vytištěné vzadu v kostele.

• V sobotu 26.2. se uskuteční na stadionu Hasa farní bruslení, registrace na událost probíhá přes pavel.kryl@farnostvrsovice.cz  Děti do 4 let zdarma, od 5 do 14 včetně za 30,- Kč a ostatní za 60,- Kč. Zváni jsou všichni farníci i jejich přátelé!

• Pokud epidemiologická situace dovolí, sejdeme se 25. 2. 2022 v 19. 00 hodin v novém kulturním centru Vzlet v Holandské ulici 1 na Šarmantním a elegantním kloboukovém večeru. Rezervovat si místa lze už nyní telefonicky nebo osobně u Vládi Jeništy.

• Zájemci o přijetí křtu a dalších svátostí se mohou hlásit u pana faráře Artura Matuszka. Tel: 607084855

Přejeme všem požehnaný týden.

Archiv
Shrnutí synodního setkání
Pokus o shrnutí synodního setkání vršovické farnosti 9. ledna 2022