OZNÁMENÍ - neděle 3. září, 22. neděle v mezidobí
Neděle 10. září je 23. neděle v mezidobí

• Dnešní sbírka je určena na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme.

• V souvislosti s novým školním rokem připomínáme možnost využívat bezbariérový vstup v zadní části kostela. V průběhu bohoslužby pak mohou rodiče s malými dětmi využívat ozvučený zadní sál. 

• Všechny přítomné zveme po bohoslužbě do portiku kostela na Farní kafe.

• Po bohoslužbě od 10:30 je také možnost setkat se vzadu v kostele s většinou katechetů, kteří v tomto školním roce povedou kroužky náboženství, a předběžně děti do těchto kroužků zapsat. Rozpisy pro jednotlivé věkové skupinky najdete na webu a na nástěnkách, časy setkávání se ještě mohou měnit. Výuka začne v týdnu od 2. října 2023.

• Od středy 6. září zahájíme opět setkávání s Biblí v ruce na faře u sv. Mikuláše s pravidelným začátkem v 19 hodin. (V září proběhnou dvě setkání, 6. a 13. září, poté budeme pokračovat v říjnu.) Setkáváme se zde při četbě, diskuzi, odkrývání významů biblických textů a v následné modlitbě. 

• V pátek 8. září večer se bude konat Pánský klub. Začne mší svatou od 18 hodin v kostele sv. Václava, potom se přesune do sálu, kde bude následovat volná zábava a povídání Štěpána Škocha o Nepálu.   

• O víkendu 6.-8. října proběhne víkendovka mládeže. Bližší informace najdete na webu, přihlašujte se do 24. září Ele nebo Pavlovi Krylovým (pavel.kryl@farnostvrsovice.cz).

• Letošní manželské setkání ve Štěkni bude v termínu od 25. do 29. října, hlásit se můžete u Vládi Jeništy (vladimir.jenista@farnostvrsovice.cz).  

Z liturgického kalendáře:

Pátek 8. září je svátek Narození Panny Marie.


Přejeme všem požehnaný týden.Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 27. srpna, 21. neděle v mezidobí
Neděle 3. září je 22. neděle v mezidobí