OZNÁMENÍ - neděle 5. února, 5. neděle v mezidobí
Neděle 12. února 6. neděle v mezidobí

• Sbírka tuto i příští neděli je určena na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme.

• Děkujeme velice za Misijní koláč, na účet Papežského misijního díla dětí jsme vložili 13 388 Kč.

• Dnes (5. února) je poslední den, kdy lze navrhovat kandidáty do nové pastorační rady farnosti, kterou budeme volit 26. března. Jména kandidátů (ideálně i s kontaktem na kandidáta) můžete poslat e-mailem na adresu kancelar@farnostvrsovice.cz, anebo napsat na lísteček a vhodit do krabice vzadu v kostele. 19. února budou zveřejněna jména těch, kdo kandidaturu přijmou, a v březnové Vinici budou kandidáti představeni.

• Tradiční farní bruslení se uskuteční v neděli 19. února od 16:00 do 17:30 na zimním stadionu Hasa. Na bruslení je potřeba se předem registrovat u Pavla Kryla (pavel.kryl@farnostvrsovice.cz). Musíme zaplatit pronájem ledové plochy, takže jsme stanovili následující vstupné: 90 Kč pro osoby starší 15 let, 40 Kč pro děti 5-14 let, děti do 4 let neplatí.

• V únoru pokračují zkoušky dětské scholy, v plánu jsou kromě dnešní zkoušky ještě dvě další, a sice v neděli 19. a 26. února od 9:30. Zveme všechny děti, které by chtěly zpívat!

• Dnes vychází únorová Vinice, výtisky si můžete vzít vzadu v kostele. Připomínáme těm, kdo se ještě nepřihlásili k e-mailovému odebírání časopisu Vinice a farních novinek, že návod na to, jak se přihlásit, najdou na farním webu pod tímto odkazem. Také je možné nechat si s přihlášením poradit od Pavla Kryla či od farní kanceláře (kancelar@farnostvrsovice.cz).

Z liturgického kalendáře:

Pondělí 6. února je památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků.

Pátek 10. února je památka sv. Scholastiky, panny.

Přejeme všem požehnaný týden.
Události
Archiv
Farní bruslení
tradiční každoroční akce na Hase