Farní charita

 

12 Články
děti × farní doupě × farář × kostel sv. Václava × maminky s dětmi × sdílení × slavnost × světec v tomto měsíci × tvoření × úvodník ×Život farnosti

Zde najdete texty nedělních oznámení, různé příspěvky a úvahy farníků, záznamy z farních akcí a katechetické materiály.

Možnost přispívat je otevřena širokému okruhu přátel farnosti. Obsah blogových příspěvků nevyjadřuje nutně oficiální stanoviska Farnosti Vršovice. 

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ
Archiv